web analytics

Wszystkie wnioski kierowane są do odpowienidch instytucji i tam rozpatrywane. Administratorzy niniejszej strony nie mają wglądu w Państwa dane osobowe i informacje dotyczące wymaganej kwoty. Dlatego też administratorzy nie mają wpływu na przebieg aplikacji i ewentualną akceptację, czy odrzucenie wniosku.

Życzymy krótkich procedur oraz pomyślnych decyzji!